Nespoli EasyLiner® jest idealny do profilowania (odcięć) farbami do ścian na wszystkich rodzajach powierzchni wzdłuż cokołów, drzwi, okien, narożników między ścianą a sufitem, bez użycia taśmy maskującej. Obiekty, które mają być profilowane, muszą wystawać ze ściany na co najmniej 8 mm.


Następnie obróć pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby odsunąć szczotki od rolki.

Załaduj wałek farbą za pomocą kuwety malarskiej. Upewnij się, że farba jest równomiernie rozłożona na wałku bez przeciążania.
Przed rozpoczęciem profilowania kilkakrotnie przeciągnij wałek w górę i w dół na ścianie na 40-centymetrowym odcinku.

Obróć pierścień zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do ostatniego kliknięcia, aby zmienić położenie szczotek do ich pierwotnej pozycji.

Teraz umieść tył szczotek wzdłuż cokołu, ościeżnicy drzwi lub okna lub wzdłuż profilowanego przedmiotu.
Używaj krótkich ruchów do przodu i do tyłu i przechylaj wałek w taki sposób, aby cała długość szczotek dotykała ściany.