rollmatic

Zmiana wkładu do wałka jest nieprzyjemną czynnością; powoduje brudzenie rąk i ryzyko zabrudzenia malowanej powierzchni.
Co można zrobić z wałkiem podczas przerwy w pracy?
Tradycyjne metody malarzy to wkładanie wałka do plastikowej torby lub pozostawienie wałka zanurzonego w farbie.


Obecnie pojawiła się nowa generacja wałków z automatycznym mechanizmem zdejmowania wkładu z rączki.
Prosty click system automatycznie zdejmuje wkład z rączki.

  • To prosty i szybki sposób na zmianę wkładu podczas zmiany koloru malowania.
  • Bez pobrudzonych rąk, pozwala na zachowanie porządku i czystości


Wałek RollMatic® wyposażony jest w praktyczny pojemnik do przechowywania wkładu w celu uniknięcia zasychania farby na powierzchni wałka.
Za pomocą prostego systemu click wkład pokryty farbą może zostać umieszczony w pojemniku RollMatic®.

  • Zwolniony z rączki wkład pozostaje wilgotny i gotowy do użycia aż do 3 tygodni ( w zależności od rodzaju wykorzystywanej farby)
  • Nigdy więcej brudnych rąk ; RollMatic® pozwala na zachowanie porządku i czystości.

Pojemnik dołączony do wałków i wkładów RollMatic® pozwala na przechowywanie wkładu wałka przez noc lub w czasie przerw w pracach malarskich.